Portal de la Transparència

Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell

Benvinguts al portal de la transparència de Bonrepòs i Mirambell. L'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell té com un dels seus objectius estratègics aconseguir un nivell de gestió municipal eficaç, productiva i pròxima a la ciutadania, amb criteris organitzatius innovadors i amb un enfocament integral i transparent en la gestió.

Bonrepòs i Mirambell en Dades

Govern obert i accés a la informació pública

L'obertura, participació i col·laboració són el sustent per a millorar el nostre govern

Accés a la informació

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació